JURISTKLUBBEN
CODEX r.f.

User login

Welcome Banner

Aktuellt

Antagningskvoterna utökas under åren 2014 – 2015

Antagningen till den svenskspråkiga rättsnotarie och juris magister utbildningen vid Helsingfors universitet utökas med två platser.

Ilkka Kontula stiftelsens pris 2014

Juristklubben Codex r.f. vill varmt gratulera mottagarna av Ilkka Kontula priset.

Juristklubben Codex r.f.

Juristklubben Codex r.f. är ämnesföreningen för de svenskspråkiga juris studerandena vid Helsingfors universitet. Klubben grundades år 1940 och har genom tiderna varit ett centrum för medlemmarnas sociala aktivitet liksom också för deras studieaktivitet. Med bland grundarna fanns bl.a. Curt Olsson som varit president för högsta domstolen.

Läs mera

Codex prepkurs

bokhog-transparentbg.png

För dig som är svenskspråkig och intresserad av juridik är Helsingfors universitet det rätta stället att studera på!

Codex prepkurs finns till för att du skall få all den hjälp du behöver under den krävande inträdesvåren.

Läs mera

Händelsekalender

codex 75 banner

Kontouppgifter

Codex: FI39 4055 1150 0015 88
Värdinnorna: FI02 4055 0011 7165 66 (Jenny Bergholm)
Klubbisarna: FI50 4055 1420 0513 30 (Jonathan Westerlund)